Hwylio
Mae gennym sesiynau blasu dwy awr, cyrsiau RYA a chyfleoedd hwylio rheolaidd ar gael.

Hwylfyrddio
Mae gennym wersi i ddechreuwyr a sesiynau rheolaidd i’r rhai sydd â mwy o brofiad.

Adenfyrddio
Dyma gamp newydd a chyffrous; dewch i roi cynnig ar hedfan!

Cychod pŵer
Dewch i ddysgu trin cychod pwerus, gyda’r pwyslais ar ddiogelwch a hwyl!

Plant
Drewch i dreulio cwpwl o oriau gyda ni yn mwynhau gwahanol ffyrdd o fynd ar y dŵr – ac i mewn i’r dŵr!

Padlfyrddio
Mae’r amodau ym mae Ceinewydd yn ddelfrydol ar gyfer padlfyrddio, p’un a ydych chi am gael gwers padlfyrddio neu logi padlfwrdd.

Caiacio
Mae gennym gaiacau diogel a sefydlog y gallwch eistedd arnyn nhw i’w defnyddio yn y bae.

Celfadau
Hwyliwch ein Hawk 20 hyfryd; dyma i chi gyflwyniad gwych i gychod mwy.

Sgïo dŵr
Achubwch ar y cyfle i gael gwersi a sesiynau sgïo dŵr neu donfyrddio (wakeboarding) gyda’n harbenigwyr.

Cyrsiau ar y tir
Os ydych chi’n awyddus i wella eich sgiliau dŵr, efallai y byddai cwrs Cymorth Cyntaf, VHF neu fordwyo yn ddefnyddiol. Cliciwch i weld beth rydyn ni’n ei gynnig.

Hwyl yn Nghei Newydd

Man on PaddleBoard
Paddleboarding

Stand-up Paddleboarding (SUP) is a fantastic way to see New Quay bay in a relaxed, fun way. You can hire a board ...

Crawford on a powerboat
Powerboating

We run regular courses out of New Quay, with the most popular being the two-day RYA Powerboating Level 2 cours...

Hwylio

Sailing is a huge amount of fun for all ages and abilities. You don't need to be super fit or a great swimmer, ju...

Cardigan Bay Watersports logo
Syrffio

A two-hour lesson which aims to get you standing and surfing in your first session!

Man waterskiing
Waterskiing / Wakeboarding

Waterskiing is a fantastic experience for groups or individuals to enjoy. We have all the right kit to ensure ...

Person windsurfing
Windsurfing

We have the perfect location to learn or improve your windsurfing; New Quay’s harbour wall and the tucked-in...

Person Wingsurfing
Wingsurfing

Wingsurfing is a new sport which we started to offer in 2022. It’s like windsurfing, but instead of a mast h...

Youngsters in wetsuits with paddles
Caiacio

We have kayaks for hire by the hour, and also run wildlife-spotting tours with expert guides. If you would like s...

Children on the sea
Gweithgareddau Plant

Kids can take part in any of our activities, but we do have some especially made for them. Kids’ Splash is two ...

woman looking at map
Gweithgareddau ar y Tir

We run courses to complement all our on-water skills training. If you want to be confident that you can help in a...