Gallwch logi padlfyrddau a chaiacau am £20 yr awr. Rhaid eu harchebu ar-lein ymlaen llaw.

Os na allwch weld yr hyn rydych chi’n chwilio amdano, cysylltwch â ni ac fe drefnwn rywbeth sy’n addas i chi.

Youngsters in wetsuits with paddles

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth eang o chwaraeon dŵr o’n canolfan bwrpasol ym mhentref tlws Ceinewydd yng Ngorllewin Cymru. Gallwch logi offer yma ac rydyn ni’n cynnig sesiynau rheolaidd a chyrsiau RYA ardystiedig, gyda hyfforddwyr sydd â chymwysterau o’r radd flaenaf. Rydyn ni hefyd yn ganolfan AALA gydnabyddedig a gallwn drefnu gweithgareddau ysgol a grŵp.

Mae ein tymor yn cychwyn yn y Pasg ac yn gorffen ddiwedd mis Medi. O’r bae cysgodol y byddwn ni’n lansio, a gallwn weithredu ym mhob tywydd bron!

Mae Ceinewydd yn gartref i’r boblogaeth fwyaf o ddolffiniaid trwynbwl yn Ewrop. Mae’n gyffredin hefyd i weld morloi, llamhidyddion a llawer o adar môr yma. Ewch ar daith ddwyawr mewn caiac i weld byd natur yr ardal hon ar ei orau.

Mae toiledau, cawodydd poeth, ystafelloedd newid, loceri a pheiriant coffi ar gael. Mae’n rhaid talu £5 i logi siwtiau gwlyb; ond rydyn ni’n darparu topiau gwrth-ddŵr, cymhorthion arnofio/siacedi achub yn ddi-dâl.

Sefydliad elusennol ydyn ni, a’n prif nod yw hyrwyddo ffyrdd o fyw iach yn yr awyr agored, annog grwpiau mwy amrywiol i fwynhau bod ar y dŵr, a chodi proffil hwylio a phob math o chwaraeon dŵr yn ardal Gorllewin Cymru. Rydyn ni’n croesawu rhoddion ariannol a gwirfoddolwyr!

our activities

Os na allwch weld yr hyn rydych chi’n chwilio amdano, cysylltwch â ni ac fe drefnwn rywbeth sy’n addas i chi.

Cysylltwch a Ni

Man on PaddleBoard
Paddleboarding

Stand-up Paddleboarding (SUP) is a fantastic way to see New Quay bay in a relaxed, fun way. You can hire a board ...

Crawford on a powerboat
Powerboating

We run regular courses out of New Quay, with the most popular being the two-day RYA Powerboating Level 2 cours...

Hwylio

Sailing is a huge amount of fun for all ages and abilities. You don't need to be super fit or a great swimmer, ju...

Man waterskiing
Waterskiing / Wakeboarding

Waterskiing is a fantastic experience for groups or individuals to enjoy. We have all the right kit to ensure ...

Person windsurfing
Windsurfing

We have the perfect location to learn or improve your windsurfing; New Quay’s harbour wall and the tucked-in...

Person Wingsurfing
Wingsurfing

Wingsurfing is a new sport which we started to offer in 2022. It’s like windsurfing, but instead of a mast h...

Youngsters in wetsuits with paddles
Caiacio

We have kayaks for hire by the hour, and also run wildlife-spotting tours with expert guides. If you would like s...

Children on the sea
Gweithgareddau Plant

Kids can take part in any of our activities, but we do have some especially made for them. Kids’ Splash is two ...

woman looking at map
Gweithgareddau ar y Tir

We run courses to complement all our on-water skills training. If you want to be confident that you can help in a...

What our Customers Say

Here are a selection of recent reviews left by our customers on Tripadvisor

Great Day out
Jun 2022 with Friends

Beautiful view, high quality teaching and equipment - and I’m not just talking about the instructor!

Learning With Laughs
Jun 2021 - Solo

I came here to complete my powerboat course. Very friendly, professional and funny. Teaching very clear and to the point.

Fun paddle boarding lesson
April 2022 - with Family

Great set-up, very well organised and friendly, and the tuition was of a very high standard - we booked a family paddle boarding lesson (children 9 and 12 years old) with instructor Andy. Would highly recommend.